Sieć komputerowa

dwa lub więcej komputerów połączonych kablem, przez który mogą wymieniać informacje. Połączenie komputerów pozwala użytkownikom wspólnie użytkować urządzenia peryferyjne, umożliwia wspólny i łatwy dostęp do programów i baz danych oraz wymianę informacji między innymi systemami komputerowymi. Obecnie obowiązuje ogólny podział sieci komputerowych na lokalne i rozległe. Lokalne, czyli połączone wewnętrznym okablowaniem i zamknięte przed dostępem z zewnątrz. Rozległe, czyli połączone dostępną ogólna siecią teletransmisyjną (łącza telekomunikacyjne).

Sieci LAN

LAN (Local Area Network – lokalna sieć komputerowa) – sieć komputerowa, która swym zasięgiem obejmuje niewielki obszar. Tego typu sieci zwykle łączą ze sobą komputery. W obrębie pracowni, oddziału, firmy czy instytucji.

W sieci LAN łączone są ze sobą komputery osobiste, komputery i stacje sieciowe, drukarki czy serwery. LAN umożliwia współdzielony dostęp wielu użytkowników do tych samych urządzeń i aplikacji, wymianę plików między użytkownikami oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych aplikacji. Sieć LAN powinna spełniać trzy zasadnicze wymagania: dużej przepływności (szybkości przepływu danych), skalowalności (rozbudowa, wymiana urządzeń) i wysokiej niezawodności.

Sieci MAN

Sieć metropolitalna obejmuje swoim zasięgiem duży obszar geograficzny i wykorzystuje środki będące w dyspozycji towarzystw telekomunikacyjnych. Składa się z łączy telekomunikacyjnych oraz urządzeń nadzorujących przepływ pakietów danych. Umożliwia ona zestawienie połączenia pomiędzy pojedynczymi komputerami.

MAN (Metropolitan Area Network – miejska sieć komputerowa) – jest to sieć komputerowa, która swym zasięgiem obejmuje zazwyczaj obszar jednego miasta; sieci tego typu powstają zwykle przez połączenie ze sobą sieci lokalnych różnych instytucji i zakładów.

Sieci te charakteryzują się bardzo dużymi prędkościami transmisji danych, w tym dźwięku i wideo. Ich prędkość waha się od 2Mb/s do 300Mb/s.

Sieci WAN

Rozległa sieć komputerowa służy do łączenie geograficznie odległych miejsc w skali całego globu ziemskiego. Łączy biura i użytkowników poprzez publiczne lub prywatne łącza telekomunikacyjne. Dlatego do jej tworzenia służą wolne media transmisyjne, jak kable miedziane, światłowody, łącza radiowe i satelitarne. Sieci rozległe oparte są na konstrukcji szkieletowej.

WAN (Wide area Network – rozległa sieć komputerowa) grupa komputerów tworząca logiczną całość i mogąca wymieniać pomiędzy sobą dane na dużych odległościach za pomocą telekomunikacyjnych, radiowych czy satelitarnych. Przykładem sieci WAN jest Internet.

Sieci PAN

Sieci PAN (skrót od angielskiej nazwy Personal Area Network — sieć prywatna) są tworzonymi doraźnie sieciami o małym zasigu, które pracują niezależnie od sieci stacjonarnej lub bezprzewodowej.

Umożliwiają one łatwą wymianę plików na improwizowanych spotkaniach, pozwalają oszczędzić czas przez drukowanie dokumentów bez potrzeby podłączania się do sieci stacjonarnej oraz wymieniać informacje między urządzeniami z obsługą Bluetooth® w dowolnym miejscu.

Sieci kampusowe

Sieć kampusowa to połączenie w jedną całość wielu sieci lokalnych obsługujących poszczególne budynki na terenie przedsiębiorstwa lub uczelni.

Budowa takiej sieci stanowi poważne wyzwanie dla projektanta - tylko przy użyciu najnowszych technologii może on stworzyć rozwiązanie funkcjonalne, bezpieczne i oszczędne.Webmaster: karolinapk