Podstawy WWW

Internet jest zbiorem komputerów, połączonych ze sobą w celu wspólnego korzystania z informacji. Internet nie jest pojedyncza siecią, lecz raczej siecią złożona z innych sieci, które używają do komunikacji wspólnego protokołu TCP/IP. Internet powstał z sieci ARPANET, utworzonej przez agencje rządową Stanów Zjednoczonych DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) w 1969 roku.

Jak funkcjonuje WWW

WWW opiera się na modelu klient-serwer. W tym modelu program kliencki wysyła zadanie do programu serwera, który zwykle funkcjonuje w zdalnym komputerze. Klient i serwer komunikują się ze sobą przez Siec. Serwer po otrzymaniu zadania od klienta nawiązuje z nim połączenie, przetwarza zadanie, wysyła wyniki do klienta i zamyka połączenie. W przypadku WWW zadania do serwera zgłaszają przeglądarki WWW, na przykład Internet Explorer lub Netscape Navigator. Każdy komputer, który przechowuje strony WWW zawierające informacje zadane przez klienta, może grac role serwera. Strony WWW są pisane w języku HTML (HyperText Markup Language — język hipertekstowego znakowania informacji). HTML daje przeglądarce instrukcje, jak należy wyświetlić stronę. Klient i serwer komunikują się ze sobą za pomocą protokołu warstwy aplikacji, noszącego nazwę HTTP (HyperText Transfer Protocol — protokół przesyłania hipertekstu). Użytkownik, który chce skorzystać z informacji w Sieci, podaje w przeglądarce adres URL.

URL — Uniform Resource Locator (jednolity lokalizator zasobów). Adres URL jest unikatowym identyfikatorem, który definiuje trasę do pliku w komputerze przyłączonym do Internetu. URL może być również osadzony w dokumencie i przedstawiony użytkownikowi jako łącze hipertekstowe.

Gdy użytkownik wpisze URL w polu przeglądarki lub kliknie łącze hipertekstowe, przeglądarka wysyła do wyszczególnionego serwera WWW zadanie strony. Serwer WWW pobiera zadana stronę i wysyła ja do przeglądarki, która stronę odczytuje, interpretuje zawarte w niej instrukcje i wyświetla wynik. Funkcjonowanie WWW przedstawia rysunek.

HTML

Język HTML (HyperText Markup Language — język hipertekstowego znakowania informacji), jak nazwa wskazuje, jest językiem znakowania (adiustacyjnym), używanym do tworzenia stron WWW. Język znakowania używa zbioru etykiet, zwanych znacznik ami (tag), osadzonych w tekście. Znaczniki są niewidoczne dla czytelnika i nie stanowią elementu składowego zawartości dokumentu, lecz wzbogacają dokument, definiując jego strukturę i sposób wyświetlania. HTML pochodzi od języka SGML (Standard Generalized Mark up Language — standardowy uniwersalny język znakowania ), lecz jest o wiele łatwiejszy w użytku. HTML stanowi standard de facto sposobu, w jaki informacje są organizowane i wyświetlane. Pozwala wiec rożnym producentom tworzyć rożne przeglądarki dla rożnych platform programowych i sprzętowych, wyświetlające dane w sposób w miarę zbliżony.Webmaster: karolinapk